Taalsignaal is een logopedisch advies- en begeleidingsbureau

Taalsignaal
- organiseert cursussen
- verzorgt lezingen
- ondersteunt bij het signaleren van mond-, stem-, spraak-, taal- en gehoorproblemen
- beantwoordt vragen op logopedisch gebied
- onderzoekt kinderen op voordracht

Het aanmelden van kinderen voor een kort logopedisch onderzoek op school en peuterspeelzaal kan via de informatiepagina.

Het onderzoek bevat
- kort logopedisch onderzoek op locatie
- onderzoeksverslag
- advies en eventueel overleg met ouders en/of aanmelder

LET OP: TELEFOONNUMMER IS GEWIJZIGD!
Nieuw nummer: 06-34957305.